Hur uppfattas du av andra? Vet du eller gissar du? 

All utveckling bygger på feedback, och ett sätt att få det är via beteendeanalyser - ett ovärderligt verktyg när det kommer till personlig och yrkesmässig utveckling.

 

Vi är licensierade av Ensize, som baseras på DISC-teorin. Analyserna synliggör styrkorna i beteendet, förbättringsområdena och bidrar till utveckling och förbättrad kommunikation.

 

Våra analyser kan t ex användas för att:

 

  • Förbättra/utveckla ledarskapet

  • Utveckla individer

  • Förbättra/utveckla samarbetet inom teamet

  • Förbättra samarbetet mellan olika avdelningar      

  • Identifiera styrkor och svagheter i teamet

  • Öka försäljningen

 

Analysen i korthet:

Beteendestilsanalys beskriver individens beteende, det vill säga HUR en person agerar.

Resultatet visar på utmärkande karaktärsegenskaper, kommunikations- och beteendestil, värde för organisationen, utmaningar samt förbättringsmöjligheter.

 

Den kompletterande drivkraftsanalysen beskriver vad som motiverar människor i arbetslivet, alltså VARFÖR en person gör det den gör. Resultatet belyser vilka motivationsfaktorer som är starka respektive svaga hos individen.

 

I analysen ingår en individuell återkoppling på ca en timme.