top of page
Start

Insiktslabbet ger dig eller teamet aha-upplevelser och nya insikter.

 

Alla vill trivas på sina arbetsplatser. Känna lust och energi. Utvecklas. Då det blir lätt att leverera.

Ibland stoppas den ambitionen av att vi upplever negativ stress eller att samarbeten skaver. 

Insiktslabbet ger dig nya perspektiv och kunskaper kring hur du och/eller gruppen

kan använda er kapacitet på bästa sätt.

Målet är att känna arbetsglädje! Det är då individ och organisation blir framgångsrika. 

Vi gör det här genom coach- eller terapisamtal, workshops, utbildning eller föreläsningar.

Alltid med energi och engagemang. 

Insiktstjänster
TJÄNSTER
grafiskfacilitering.png
terapi.png
Untitled_Artwork%204_edited.png
teamutv.png
stresshantering.png

COACHING

Untitled_Artwork%205_edited.png

Det är mycket som snurrar och det händer att det trasslar till sig. Då kan en coach hjälpa dig att trassla upp och få fatt på den röda tråden. Reda ut tankarna, landa i nya insikter, upptäcka ”sanningar” som kanske ska revideras och utmana dig till förändring. 

Coaching kan vara för dig som:

  • är chef.

Snurrar hjulen allt snabbare? Är utmaningarna många? Känns det som allt hänger på dina axlar? Måste du fatta alla beslut? Är det svårt att delegera? Måste medarbetarna motiveras? Gruvar du dig för svåra samtal? Frågeställningarna att bolla med en coach kan vara många och varierande. Med en coach vid din sida kan du utveckla dina styrkor och få hjälp att hantera dina utvecklingsområden. Du hittar din väg framåt. 

  • är ny som chef.

Första chefsjobbet? Är du stolt och ambitiös, men rädd för att misslyckas? Har du blivit chef över tidigare kollegor? Hur sätter och uppnår du både dina och företagets mål? Hur behåller balansen i livet? 

För att leda andra måste en kunna leda sig själv och för att förstå andra måste en förstå sig själv. Med ett externt bollplank blir det lättare att se på sig själv utifrån och hitta sin inre styrka. 

  • är ensamföretagare.

Bestämmer du och styr din vardag själv? Eller känner du att du är ganska ensam, allt hänger på dig och du vet inte riktigt ditt nästa steg och hur du ska komma framåt? Då kan coachen bli ditt externa stöd på din resa.

  • är vilsen. 

Tappat motivationen? Kanske fått sämre resultat på medarbetarenkäten? Behöver du stärka upp självförtroendet, polera upp dina styrkor och hitta tillbaka till din inre motivation? Med en coach kan frågetecknen rätas ut och du kan komma på rätt köl igen. 

Coaching

TEAMUTVECKLING

Untitled_Artwork%202_edited.png

 

Fungerar ert team överlag bra men ni är nyfikna på vad som skulle hända om samarbetet utvecklades ytterligare en nivå? 

 

Eller har ni fastnat i roller, ställningstaganden, arbetssätt, interna stridigheter istället för att driva utvecklingen framåt? 

 

Vi är vana att coacha och utveckla grupper av alla de slag och med varierande behov. 

 

Vi lyfter på stenar och belyser det som behöver belysas. Tittar på likheter och olikheter i våra beteenden för att upptäcka styrkor och det skulle må bra av att utvecklas. Eventuella utmaningar och hinder identifieras och vi säkerställer att vårt arbete leder till resultat och bestående förändring. 

 

När traditionella tankebanor utmanas och nya perspektiv hittas då händer det grejer. Bra grejer. 

Team

STRESSHANTERING

IMG_0520_edited.png

Att psykisk ohälsa är ett galopperande folkhälsoproblem är inget nytt - och vi måste agera. NU!  

För oss innebär det att vi engagerat arbetar proaktivt med stress. Vårt mål är att minska antalet som går in den berömda väggen. 
 

Vi jobbar med det som triggar, lär ut att känna igen varningssignalerna, ger redskap så vi kan prestera smartare och mer effektivt och sist men inte minst, kunskaper om vilka hållbara beteenden det är viktigt att lägga sig till med. 
 

För stress är i grunden en helt normal mänsklig förmåga, problemet idag är att vi idag stressar konstant – utan paus. Vi har enorma krav på oss i det gränslösa samhälle vi lever i, men vi beter oss också ofta gränslöst mot oss själva. Vi kläms mellan krav utifrån och krav inifrån. Vi måste lära om!

Detta proaktiva arbete genomför vi i fyra olika former:

  • Föreläsning – där du får nya insikter och tankeställningar med dig hem. 

  • Interaktiv workshop – Proaktiv stresshantering. Konkreta verktyg blandas med fakta.

  • Stressfokuserade samtal – Få verktyg och övningar anpassade efter din egen situation.  

  • Det hållbara livspusslet, Öppen utbildning –  för dig som vill leva hållbart. Kursen är tre halvdagar i centrala Stockholm med tillgång till inspiration och uppmaningar mellan kurstillfällena.

Allt vi gör baseras på forskning inom ACT och KBT. 

Kontakta oss för mer information om föreläsningar, workshops, utbildningar eller samtal. 

Intresseanmälan gör du här.

Stresshantering

TERAPI

Untitled_Artwork%203_edited.png

Känner du dig nere? Är det något som skaver? Håller oron på att över ditt liv? Har det trasslat till sig i en relation? Kämpar du på hårt och har ändå inte känslan av att du kommer framåt? 

Då kan det hjälpa att gå i terapi. Få hjälp med att få fatt på problemet bakom problemet. 

 

Du får verktyg för att hantera dina utmaningar på ett nya sätt och bli friare att välja just din bästa väg framåt. För det mesta i livet går att reparera och förändra om vi bara lär oss hur. 

 

Vi är utbildade terapeuter och går själva i egen handledning för att utvecklas. De terapimetoder vi använder oss av är evidensbaserad KBT och ACT. 

KBT, kognitiv beteende terapi, är ett samlingsnamn för Kognitiv psykoterapi (som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning) och Beteendeterapi (som bygger på inlärningsteori). 

ACT, Accceptance and Commitment Therapy, är en psykoterapeutisk modell som vidareutvecklats från KBT. ACT är en ärlig metod som respekterar det vi upplever, och lär oss att bli mer psykiskt flexibla i vårt sätt att handskas med svårigheterna i livet och skapa motivation genom att fokusera på det som skapar mening.

Inom ACT läggs stor tonvikt på acceptans och medveten närvaro. 

 Områden där KBT och ACT- terapi kan vara till hjälp: 

- Stressrelaterade problem

- Utmattningssyndrom

- Depression

- Nedstämdhet

- Ångest och oro

- Sömnproblem

- Relationsproblem

- Fobier

 

KBT och ACT kan också användas för personlig utveckling och ledarskap. 

Terapi

GRAFISK FACILITERING

IMG_5637.jpg

När vi kommunicerar i bilder blir vårt språk rikare och också tydligare för andra att förstå. Bilderna kan byggas upp abstrakt i vårt medvetande genom berättelser och metaforer men också tecknas ner med enkla symboler. 
 

Bild och färg öppnar upp sinnet och stimulerar kreativa tankar. Det blir lättare att beskriva det som är komplext eller svårt. Tanken får inspiration genom enkla bilderna och det skapas aha-upplevelser. Att skissa hjälper också till att skapa gemensamma minnen för gruppen. Och det bidrar inte minst till glädje!

 

Pernilla Aspe är grafisk facilitator. Hon använder sig ofta av bilder och hjälper även andra föreläsare och utbildare genom att live-teckna eller mötesrita, så att powerpointen blir överflödig och istället fångas det som verkligen händer i stunden.

 

För bildgalleri klicka här

Grafisk Facilitering
Röster

RÖSTER

Precis den injektion jag ville ha i gruppen och ALLA var mycket nöjda med dagen.  DU var precis så bra som jag hade föreställt mig, mycket bra nivå och mix av teori och praktik. Spot on i leveransen och otroligt nöjd.” 

Håkan Jerner VD Tre kronor media

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Kunder
Blogg
bottom of page