top of page

Har du kört fast? Är det något som ständigt skaver? Trasslar det i en relation?  Kämpar du och ändå känns allt omöjligt? Då kan det hjälpa att gå i terapi. 

Men vad är skillnaden på coaching och terapi? Ja, det är en glidande skala mellan terapi och coachning men vi ser till att du får det samtalsstöd som just du behöver i den just den situation du befinner dig i. Med terapi gräver vi lite djupare för att få fatt på problemet bakom problemet. Det kan innebära att vi börjar med titta på ditt rotsystem, ger dig nya verktyg för att du ska kunna hantera dina problem på ett nytt sätt och för att du själv friare ska kunna välja din bästa väg framåt. För det mesta i livet går att reparera och förändra om vi bara lär oss hur. 

Vi är utbildade terapeuter och går själva i egen handledning för att ständigt utvecklas och få den stöttning vi behöver. De terapimetoder vi använder oss av är evidensbaserad KBT* och ACT**. 

*KBT, kognitiv beteende terapi, är ett samlingsnamn för Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Inom kbt arbetar en aktivt med tankar, känslor och beteenden som sker i nutid och analyserar orsak och verkan för att ta fram det individuella sättet att möta svårigheter.

 

**ACT, Accceptance and Commitment Therapy, är en psykoteraputisk modell som vidareutvecklats från KBT. Act är en ärlig metod som respekterar det vi upplever, och lär oss att bli mer psykiskt flexibla i vårt sätt att handskas med svårigheterna i livet och skapa motivation genom att fokusera på det som skapar mening. Inom act läggs stor tonvikt på acceptans och medveten närvaro. 

 

Socialstyrelsen rekommenderar idag KBT för behandling av depression och ångestproblematik, men KBT och ACT har evidens även på annan typ av psykologiska problem och kan även användas för personlig utveckling och ledarskap. 

De områden där KBT och ACT- terapi kan vara till hjälp: 

Stressrelaterade problem

Utmattningssyndrom

Depression

Nedstämdhet

Ångest och oro

Sömnproblem

Relationsproblem

Fobier

m.m

terapi (kopia).png
bottom of page