Att psykisk ohälsa är ett galopperande folkhälsoproblem är inget nytt - och vi måste agera. NU!  

För oss innebär det att vi engagerat arbetar proaktivt med stress. Vårt mål är att minska antalet som går in den berömda väggen. 

Vi jobbar med det som triggar, lär ut att känna igen varningssignalerna, ger redskap så vi kan prestera smartare och mer effektivt och sist men inte minst kunskaper om vilka hållbara beteenden det är viktigt att lägga sig till med. 

För stress är i grunden en helt normal mänsklig förmåga, problemet idag är att vi idag stressar konstant – utan paus. Vi har enorma krav på oss i det gränslösa samhälle vi lever i, men vi beter oss också ofta gränslöst mot oss själva. Vi kläms mellan krav utifrån och krav inifrån. Vi måste lära om!

 

Allt vi gör baseras på forskning inom ACT och KBT. 

 

Detta proaktiva arbete genomför vi i fyra olika varianter:

 

  • Föreläsning – där du får nya insikter och tankeställningar med dig hem. 

  • Interaktiv workshop –  Proaktiv stresshantering. Konkreta verktyg blandas med fakta om vad som händer i kroppen och knoppen vid stress, vilka varningssignaler som vi måste ta på allvar i organisationen. 

  • Stressfokuserade samtal – du får reflektera över din situation, får verktyg och övningar anpassade efter ditt eget liv.  

  • Det hållbara livspusslet, Öppen utbildning – en kurs för dig som vill leva hållbart. Under tre halvdagar i centrala Stockholm med tillgång till inspiration och uppmaningar mellan kurstillfällena. Nästa kursstart den 13 mars.

     

      

       Kontakta oss för mer information om föreläsning, workshop, samtal eller utbildning

 

 

Det handlar om att hitta sin egen inre motivation och handlingskraft. Sätta upp sitt eget regelverk och för att ta kommandot över sitt liv. Ställa sig över impulser

stressförebyggande.png