Insiktslabbet ger dig eller teamet aha-upplevelser och nya insikter.

 

Alla vill trivas på sina arbetsplatser. Känna lust och energi. Utvecklas. Då det blir lätt att leverera.

Ibland stoppas den ambitionen av att vi upplever negativ stress eller att samarbeten skaver. 

Insiktslabbet ger dig nya perspektiv och kunskaper kring hur du och/eller gruppen

kan använda er kapacitet på bästa sätt.

Målet är att känna arbetsglädje! Det är då individ och organisation blir framgångsrika. 

Vi gör det här genom coach- eller terapisamtal, workshops, utbildning eller föreläsningar.

Alltid med energi och engagemang. 

 
TJÄNSTER

COACHING

Det är mycket som snurrar och det händer att det trasslar till sig. Då kan en coach hjälpa dig att trassla upp och få fatt på den röda tråden. Reda ut tankarna, landa i nya insikter, upptäcka ”sanningar” som kanske ska revideras och utmana dig till förändring. 

Coaching kan vara för dig som:

  • är chef.

Upplever du att hjulen snurrar allt snabbare och att förändring är ett normaltillstånd? Är tempot högt och utmaningarna många? Känns det som allt hänger på dina axlar? Måste du fatta alla beslut? Har du svårt att delegera? Hur ska du motivera dina medarbetare? Gruvar du dig för svåra samtal? Frågeställningarna att bolla med en coach kan vara många och målet är att du ska bli stärkt i ditt sätt att agera och hitta din egen väg framåt.

  • är ny som chef.

Har du fått ditt första chefsjobb? Stolt och ambitiös, men livrädd för att misslyckas? Har du blivit chef över tidigare kollegor? Hur kan du sätta och uppnå både dina och företagets mål? Hur ska du kunna behålla balansen i livet? För att leda andra måste en kunna leda sig själv och för att förstå andra måste en förstå sig själv. Med ett externt bollplank blir det lättare att se på sig själv utifrån och hitta sin inre styrka. 

  • är ensamföretagare.

Bestämmer du och styr din vardag själv? Eller känner du att du är ganska ensam, allt hänger på dig och du vet inte riktigt ditt nästa steg eller hur du ska komma framåt? Då kan coachen  bli ditt externa stöd.

  • är vilsen. 

Har du tappat motivationen? Kanske fått sämre resultat på medarbetarenkäten? Behöver du stärka upp självförtroendet, polera upp dina styrkor och hitta tillbaka till din inre motivation? Med en coach kan frågetecknen rätas ut och du kan komma på rätt köl igen. 

 

TEAMUTVECKLING

Har ni svårt att fungera som ett lag där alla i teamet tar lika stort ansvar för resultaten? Har ni kanske fastnat i roller och arbetssätt och behöver stöd för att komma vidare? Ägnar ni tid och kraft åt interna stridigheter och det som varit istället för att driva utvecklingen framåt? 

 

Eller fungerar ni överlag bra, men vill ha hjälp att sätta mål, skapa en gemensam värdegrund och en hållbar vision? Är ni kanske en ny grupp som inte lärt känna varandra på djupet ännu? 

 

Vi är vana att coacha grupper av alla de slag. 

Vi lyfter på stenar och belyser det som behöver belysas för att nå ökat samförstånd. Utmaningar och hinder identifieras och vi säkerställer att vårt arbete leder till resultat och bestående förändring. 

Vi tittar på beteenden, ser till likheter och olikheter för att få till bättre samarbete. Ibland övar vi på kommunikation och feedback för ett effektivare samarbete.

Eller sätter en gemensam vision och målsättning då det behövs.

Vi utmanar traditionella tankebanor och hittar nya perspektiv. 

 

Vi är även certifierade i disc-analys och kan göra analyser av både individer och team. Ni får då en karta över individens och gruppens beteenden, utmärkande drivkrafter och kommunikations- och beteendestilar. Det ger ökad förståelse för varandras likheter och olikheter vilket i sin tur leder till ökad samarbetsförmåga.

 

STRESSHANTERING

Att psykisk ohälsa är ett galopperande folkhälsoproblem är inget nytt - och vi måste agera. NU!  

För oss innebär det att vi engagerat arbetar proaktivt med stress. Vårt mål är att minska antalet som går in den berömda väggen. 
 

Vi jobbar med det som triggar, lär ut att känna igen varningssignalerna, ger redskap så vi kan prestera smartare och mer effektivt och sist men inte minst, kunskaper om vilka hållbara beteenden det är viktigt att lägga sig till med. 
 

För stress är i grunden en helt normal mänsklig förmåga, problemet idag är att vi idag stressar konstant – utan paus. Vi har enorma krav på oss i det gränslösa samhälle vi lever i, men vi beter oss också ofta gränslöst mot oss själva. Vi kläms mellan krav utifrån och krav inifrån. Vi måste lära om!

Detta proaktiva arbete genomför vi i fyra olika former:

  • Föreläsning – där du får nya insikter och tankeställningar med dig hem. 

  • Interaktiv workshop – Proaktiv stresshantering. Konkreta verktyg blandas med fakta.

  • Stressfokuserade samtal – Få verktyg och övningar anpassade efter din egen situation.  

  • Det hållbara livspusslet, Öppen utbildning –  för dig som vill leva hållbart. Kursen är tre halvdagar i centrala Stockholm med tillgång till inspiration och uppmaningar mellan kurstillfällena.

Allt vi gör baseras på forskning inom ACT och KBT. 

Kontakta oss för mer information om föreläsningar, workshops, utbildningar eller samtal. 

Intresseanmälan gör du här.

 

TERAPI

Har du kört fast? Är det något som ständigt skaver? Trasslar det i en relation? Kämpar du och ändå känns allt omöjligt? Då kan det hjälpa att gå i terapi. 
 

Men vad är skillnaden på coaching och terapi? Det är en glidande skala mellan terapi och coachning men vi ser till att du får det samtalsstöd som just du behöver i den just den situation just du befinner dig i. Med terapi gräver vi lite djupare för att få fatt på problemet bakom problemet. Det kan innebära att vi börjar med titta på din historia, ger dig verktyg för att du ska kunna hantera dina problem på ett nytt sätt och för att du själv friare ska kunna välja din bästa väg framåt.

För det mesta i livet går att reparerar och förändra om vi bara lär oss hur. 
 

Vi är utbildade terapeuter och går själva i egen handledning för att utvecklas och stöttning. De terapimetoder vi använder oss av är evidensbaserad KBT och ACT. 

KBT, kognitiv beteende terapi, är ett samlingsnamn för Kognitiv psykoterapi (som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning( och Beteendeterapi (som bygger på inlärningsteori). Inom kbt arbetar en aktivt med tankar, känslor och beteenden som sker i nutid och analyserar orsak och verkan för att ta fram det individuella sättet att möta svårigheter.

 

ACT, Accceptance and Commitment Therapy, är en psykoteraputisk modell som vidareutvecklats från KBT. Act är en ärlig metod som respekterar det vi upplever, och lär oss att bli mer psykiskt flexibla i vårt sätt att handskas med svårigheterna i livet och skapa motivation genom att fokusera på det som skapar mening.

Inom act läggs stor tonvikt på acceptans och medveten närvaro. 

 

Socialstyrelsen rekommenderar idag KBT för behandling av depression och ångestproblematik, men KBT och ACT har evidens även på annan typ av psykologiska problem och kan också användas för personlig utveckling och ledarskap. 
 

De områden där KBT och ACT- terapi kan vara till hjälp: 

- Stressrelaterade problem

- Utmattningssyndrom

- Depression

- Nedstämdhet

- Ångest och oro

- Sömnproblem

- Relationsproblem

- Fobier

- m m

 

GRAFISK FACILITERING

IMG_5637.jpg

När vi kommunicerar i bilder blir vårt språk rikare och också tydligare för andra att förstå. Bilderna kan byggas upp abstrakt i vårt medvetande genom berättelser och metaforer men också tecknas ner med pennan. 
 

Bild och färg öppnar upp sinnet och stimulerar kreativa tankar. Det blir lättare att beskriva det som är komplext eller svårt. Tanken får inspiration genom enkla bilderna och det skapas aha-upplevelser. Att skissa hjälper också till att skapa gemensamma minnen för gruppen. Och det bidrar inte minst till glädje!

 

Pernilla Aspe är grafisk facilitator. Hon använder sig ofta av bilder och hjälper även andra föreläsare och utbildare genom att live-teckna eller mötesrita, så att powerpointen blir överflödig och istället fångas det som verkligen händer i stunden.

 

För bildgalleri klicka här

 
 

RÖSTER

Precis den injektion jag ville ha i gruppen och ALLA var mycket nöjda med dagen.  DU var precis så bra som jag hade föreställt mig, mycket bra nivå och mix av teori och praktik. Spot on i leveransen och otroligt nöjd.” 

Håkan Jerner VD Tre kronor media

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

 

BLOGG

INSTAGRAM