Coachutbildning Sverige är ett företag som har utbildat coacher och ledare i Sverige och internationellt sedan 2003.  

ACC-utbildningen är godkänd av ICF. 

Pernilla arbetar som lärare och mentor för Coachutbildning Sverige