top of page

Ni kanske har fastnat i roller och arbetssätt och behöver stöd för att komma vidare? Eller så är ni en ny grupp som inte lärt känns varandra på djupet ännu? Eller är ni en väl fungerande grupp som behöver hjälp att formulera sina mål och skapa en gemensam värdegrund?

 

Vi är vana att coacha team av alla de slag. 

 

Vi lyfter på stenar och belyser det som behöver belysas för att få ett ökat samförstånd. Utmaningar och hinder identifieras och vi säkerställer att vårt arbete leder till resultat och bestående förändring. 

Vi tittar på beteenden och ser till likheter och olikheter för att uppnå ett bättre samarbete. Ibland övar vi på kommunikation och feedback för ett effektivare samarbete. Eller sätter en gemensam vision och målsättning om det är det som behövs.

Vi utmanar traditionella tankebanor och hittar nya perspektiv. Tränar på ”tänket” och ser till att hitta arbetsglädjen!

 

Vi är även certifierade i disc-analys och kan göra analyser på både individer och team. Ni får då en karta över individens och gruppens beteenden, utmärkande drivkrafter och kommunikations- och beteendestilar. Detta ger ett stort värde för organisationen och ökar förståelsen för varandras likheter och olikheter vilket i sin tur leder till ökad samarbetsförmåga.

Läs mer om disc här...

team.png
bottom of page