200910-Pernilla-personalbrandphotos-001.

Jag älskar när andra får aha-upplevelser och nya insikter kring sin person, sitt team eller organisation. När jag får förmånen att vara med och skapa hopp kring att förändring och utveckling är möjlig.

 

Närvaron har jag alltid med. Kreativiteten innebär att jag har lätt för att se saker från olika infallsvinkar, hitta mönster och samband. Mitt engagemang gör att jag inte ger upp och att jag ärligt bryr mig om. Min nyfikenhet kommer väl till pass i möten med andra och jag finner lätt andras storhet och ser hur deras styrkor ska tas tillvara. Min entusiasm i kombination med min envishet gör att jag tror att det finns lösningar på de flesta problem och att jag inte ger mig förrän vi har hittat dem. Mitt mod gör att jag våga välja otrampade stigar.

Jag är PPC-certifierad ledarskapscoach och Kbt-terapeut. Jag arbetar med individuella coach- och terapisamtal samt möter grupper i föreläsningar, workshops och utbildningar. 

Min expertis handlar om hållbara beteenden och hållbart ledarskap, vilket gör att jag arbetar med frågor som rör stress, psykisk ohälsa, prestation, samarbete, konflikthantering och inte minst ledarskap. 

Jag är utbildad inom psykologi, kognitionsvetenskap, OBM, stresshantering samt coaching. Jag har också tidigare egen erfarenhet av ledarskap och entreprenörskap. 


Mitt mål är att du som kund ska bli mer än nöjd med vårt samarbete och att vi uppnår ditt önskade resultat. 

 

Hör gärna av dig om du vill veta hur jag omsätter mina kunskaper när jag coachar, inspirerar, faciliterar, håller workshops, styrketränar knoppen eller utbildar grupper och ledare.