top of page

Om 10 dagar ökar kraven på arbetsgivarna att minska stressen


Verkligheten i Sverige 2016;

20% av de som jobbar har problem med ångest, oro, depressioner eller sömnsvårigheter. Betänk detta! 20%…!

Att så många mår dåligt är definitivt inget som vi kan ignorera. Inte om vi bryr oss om människan. Inte heller om vi väljer att se till kostnaderna.

Självfallet beror inte allt på yrkeslivet, och det är inte alltid så lätt att dra gränsen vad som gäller privatlivet och arbetslivet, men det är från arbetet vi sjukskriver oss. Och det är där och i samhället notan ska betalas. För att inte tala om det skyhöga priset som individen får betala.

Vi bara måste ta tag i de här livsviktiga frågorna och jobba systematiskt och förebyggande med detta på våra arbetsplatser. Och visst kommer det kostar en slant att göra denna investering, men det kommer betala tillbaka sig i mer motiverande medarbetare som orkar prestera bättre. Att ohälsosam stress gör oss ineffektiva, är det väl knappast idag någon som ifrågasätter? Vi fortsätter att springa allt snabbare i ekorrhjulet och har skyhöga krav på topprestation. Visst är det viktigt att leverera, men när gör du egentligen det som bäst? Jo, det är faktiskt så, och det är bevistat, att vi måste må bra, känna oss trygga, ha eget handlingsutrymme, rimlig arbetsbelastning, känna stöd, ha möjlighet att göra en sak i taget och ha möjlighet till återhämtning. Visst kan vi ha stressiga perioder, men det måste finnas tid för reflektion och återhämtning. Annars kokar vår hjärna över och vi bränner helt enkelt ut oss.

Det är också i pauserna de kreativa tankarna kan komma till oss, så det är livsviktigt om vi ska utveckla både oss själva och företagen.

Om 10 dagar börjar nya krav på arbetsgivarna gälla. I en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket ställs ökade krav på arbetsgivarna att förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Det är alltså inte längre OK att inte ha en plan för att jobba med dessa frågor.

Nya lagen säger ordagrannt så här om arbetsgivarens ansvar;

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till:

  1. Vilka arbetsuppgifter de ska utföra

  2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet

  3. Om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur

  4. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras

  5. Vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet

Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1-5.

Min erfarenhet av när jag är ute och jobbar i organisationer är att det ofta finns utvecklingspotential inom alla dessa områden. Många gånger är arbetsbeskrivningarna vagt formulerade och mycket av det som krävs finns inte ens formulerat. Men det som verkligen behöver diskuteras är punkt 4 och 5. Om nu tiden inte räcker till hur ska jag som medarbetar då göra? Jobba ännu mer och vara ständigt uppkopplad? Nej, som du förstår är det inte lösningen om vi vill komma åt den alarmerande utvecklingen med skenande sjukskrivningar.

Ledningen måste satsa på att utveckla ett tydligt och coachande ledarskap. Chefen måste se, stötta och följa upp sina medarbetare. Vi vet att trygga relationer förebygger stress. Utöver att skapa dessa fungerande relationer måste chefen förstå vikten av gränsdragning, tydlighet kring arbetsinsatser och krav, lösa behovet av rutiner för att inte skapa onödig stress. Våga delegera ut ansvar och ge alla tydliga mandat över sina egna arbetsuppgifter. Och som medarbetare måste man själv också ta sitt ansvar och sätta gränser och säga ifrån. Innan det är försent.

Vill du prata mer om vad vi tillsammans kan göra, så hör av dig pernilla@pernillaaspe.se

Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page