top of page

Allt ljus på dig


Vet du hur du uppfattas av andra? Det beror på vem som betraktar dig. Ditt beteende ska filtreras igenom betraktarens öga. Det beror alltså på. Beror på vem som betraktar. Det är blir alltså viktigare att hålla koll på hur du kan tänkas reagera i olika situationer och vilka dina grundläggande värderingar är än hur du uppfattas. För att komma fram till det finns det olika vägar att gå. Antingen funderar och reflekterar du mycket på egen kammare, eller så pratar du med vänner, eller skaffar ett mer professionellt bollplank i form av en coach eller terapeut. Ett sätt som många företag och organisationer gör för att medarbetarna ska få lära känna sina egna och kollegornas beteenden är att genomföra någon form av beteendeanalys. Det finns många olika analysverktyg och flera av dem bygger på DISC-teorin. Jag använder själv mig av beteendeprofil-analys i vissa uppdrag, och det med mycket gott resultat.

I veckan som gick genomförde jag ett sådant uppdrag.Stunden då jag sitter ner med var och en av medarbetarna för att återkoppla deras analys är magisk. Att ställa in spotlighten på en person och låta denna få spegla sig i glansen av sig själv är viktigt och givande. Alla mår bra av att få titta på sig själv i beteendespegeln. Få syn på sina styrkor, fundera över vad de innebär och berätta om hur de används i vardagen. När man dessutom får göra det tillsammans med någon annan så förstärks intrycken och meningen. Jag ser hur medarbetare sträcker på sig, blir stolta när de får syn på sig själva med en utanförblick. Gillar och uppskattar sig själva som de är. Och det händer oavsett om personen är junior eller senior i sin roll. Att få fullt fokus och en stund att reflektera över sitt beteende stärker det flesta av oss.

När vi håller fokus på våra styrkor och lär oss att själva uppskatta dem är det också lättare att öppet se baksidorna av styrkorna. Det blir lättare att se hur de kan uppfattas av någon annan som har ett annat utgångsläge. För det klart att betraktaren har ett annat utgångsläge än vad vi själva har. Det blir lättare att inse i vilka stunder vi behöver tona ner vissa delar i vårt beteende eller förstärka något för att nå fram i kommunikationen till andra.

Det blir också lättare att förstå att andra inte agerar som vi själva och vad det kan bero på. I vardagen är det ofta lätt hänt att vi retar oss på andra som agerar annorlunda. Ju mer vi lär oss om oss själva desto lättare är det att undvika. Det blir lättare att förstå andras perspektiv.

Varför får vi inte den stunden på ”scenen” oftare? Vad skulle hända om vi fick det? Vi springer på kanske utan vare sig chefer eller kollegor som hinner se oss för dem vi är. Vi får kanske uppmärksamhet för vår leverans, men inte för det som ligger bakom den, vår egen person. Om jag kan bidra till att boosta och lyfta medarbetare en stund då känner jag att gör enorm nytta.

Kanske är det dags att vi alla sätter de vi möter till vardags lite under spotlighten och ser till deras storhet. Den vi möter blir stark och öppnar själv upp för att se andras olikheter som styrkor. Win-win.

Du kanske anar att jag gillar mitt jobb? Att utveckla människor och relationer i ett allt mer pressat arbetsliv känns viktigt både för den enskilda medarbetaren, gruppen och för prestationen.

Har du tankar om det här? Hör gärna av dig så kan vi prata mer. pernilla@pernillaaspe.se

Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page