top of page

Stressad chef – katten på råttan...


Katten på råttan. Press som leder till stress.

För många chefer handlar jobbet om att springa på möten, skapa visioner, jonglera budgetar, sätta strategier och policies för ditten och datten. Följa upp, följa upp och åter följa upp. Och så ska personalen ledas… Ledarskapsutmaningarna är många. Det är alltfler som uttrycker att det känns nästintill omöjligt att räcka till.


En pressad och stressad chef är sällan sitt bästa jag. Stress gör att vi tappar förmågan att lyssna in andra, vi blir mindre empatiska och vi får oftare kortare stubin. Därtill kommer att det blir svårt att prioritera och sortera. Kraven både på sig själv OCH andra ökar.

”Ska jag behöva göra allt själv?” ”Ta större ansvar!” ”Spring snabbare!” ”Gör inga misstag!”


Det uppstår en katten på råttan lek. Chefens press leder till medarbetarens stress.

När stressen smittat ned en organisation råder misstro, frustration, bitterhet och oro vilket leder till att motivationen och produktiviteten minskar. Varken chef eller medarbetare har rimliga förväntningar som går att leva upp till.


Sjukskrivningarna kommer som ett brev på posten. Individen skickas iväg till terapeuten för att hantera sin stress. Betydelsefullt för de flesta, men hur mycket kan en individ förändras om kontexten runt individen är densamma?


Vi borde titta vidare efter orsaken till stressymptomen och ta in terapeuten till organisationen istället för att där få hjälp med att göra de beteendeförändringar som behövs. För att bryta mönster går!

Vinsterna behöver jag väl knappt nämna?


Comments


Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page