top of page
OM PERNILLA ASPE
Pernilla.png

Pernilla Aspe heter jag som driver Insiktslabbet.

Jag älskar att det trillar in nya aha-upplevelser när jag på olika sätt insiktslabbar med mina kunder och jag vill vara med och skapa hopp kring att förändring och utveckling är möjlig – både för dig som person, teamet eller organisationen. 

 

Närvaron har jag alltid med liksom kreativiteten som gör att jag har lätt att se saker från olika infallsvinkar, hitta mönster och se samband. Engagemang gör att jag inte ger upp och ärligt bryr mig om. Nyfikenhet kommer väl till pass i alla möten och jag hittar lätt andras storhet och ser hur deras styrkor ska tas tillvara. Entusiasm i kombination med envishet gör att jag tror att det finns lösningar på de flesta problem och att jag inte ger mig förrän vi har hittat dem. Med mod väljer jag gärna att gå otrampade stigar.

Jag är KBT-terapeut och PPC-certifierad ledarskapscoach och arbetar med såväl individuella coach- och terapisamtal som att möta grupper i föreläsningar, workshops och utbildningar. 

Min expertis handlar om hållbara beteenden och hållbart ledarskap, vilket gör att jag arbetar med frågor som rör stress, psykisk ohälsa, prestation, samarbete, konflikthantering och inte minst ledarskap. 

I bagaget finns en kandidatexamen inom psykologi, en KBT-terapiutbildning och kurser inom kognitionsvetenskap, hälsopsykologi, OBM, stresshantering samt coaching. Tidigare yrkesmässig erfarenhet har jag inom ledarskap och entreprenörskap. 


Målet i allt jag gör är att du som kund ska bli mer än nöjd med vårt samarbete och att vi uppnår ditt önskade resultat. 

 

Hör gärna av dig om du vill veta hur jag omsätter mina kunskaper när jag coachar, inspirerar, faciliterar, håller workshops, styrketränar knoppen eller utbildar grupper och ledare. 

bottom of page