top of page
TERAPI
PernillaAspe.png

I terapisamtal med Pernilla Aspe utforskar du dig själv och din roll i livet med målet att du ska få en ökad självkännedom. Du får verktyg att hantera dina utmaningar på ett ny sätt för bli friare att välja din bästa väg framåt. I terapin får du hjälp att hitta problemet bakom problemet och få fatt på din motivation. Målet är att du ska känna hopp till att förändring är möjlig.

Det mesta i livet går att reparera och förändra om vi bara lär oss hur.

 

Pernilla Aspe är utbildad KBT och ACT-terapeut och går själv i handledning för att utvecklas. 

KBT, kognitiv beteende terapi, är ett paraplybegrepp och inte en teknik eller en metod.

ACT, Accceptance and Commitment Therapy, är en psykoterapeutisk modell som vidareutvecklats från KBT. ACT är en ärlig metod som respekterar det vi upplever, och lär oss att bli mer psykiskt flexibla i vårt sätt att handskas med svårigheterna i livet och skapa motivation genom att fokusera på det som skapar mening.

De terapimetoder Pernilla använder bygger på kognitiv teori, inlärnings och utvecklingspsykologi, affekt- och anknytningsteori.  

 Områden där vår terapi kan vara till hjälp: 

- Stressrelaterade problem och utmattningssyndrom

- Depression och nedstämdhet

- Ångest och oro

- Sömnproblem

- Relationsproblem

- Perfektionism

 

Samtalsterapi används inte enbart vid specifika utmaningar utan också för personlig- och ledarskapsutveckling.

bottom of page