top of page
TERAPI
PernillaAspe.png

I terapisamtal med Pernilla Aspe utforskar du dig själv och din roll i livet. Du får hjälp att identifiera problemet bakom problemet och bryta negativa livsmönster för att främja din personliga utveckling.

Målet är att skapa hopp och insikt om att det mesta i livet går att reparera och förändra om vi bara lär oss hur.

 

Pernilla Aspe är utbildad KBT och ACT-terapeut och vidareutbildar sig även till legitimerad psykoterapeut med inriktning mot schematerapi. 

 

Vad innebär de olika terapiformerna?

KBT, kognitiv beteende terapi, är ett paraplybegrepp och inte en specifik teknik eller metod utan består av flera olika metoder.

 

Schematerapi är en evidensbaserad, innovativ och integrativ terapiform. Schematerapi innehåller influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi bland annat större fokus på barndomserfarenheter och terapiallians. Schematerapin utgår från att våra tidiga erfarenheter påverkar våra livsmönster och hjälper dig att förstå dig själv bättre. Målet med schematerapi är att bryta dysfunktionella mönster och att möta sina känslomässiga behov på ett hälsosamt sätt.

 

ACT, Accceptance and Commitment Therapy, är en metod där vi lär oss att bli mer psykiskt flexibla i vårt sätt att handskas med svårigheterna i livet och skapa motivation genom att fokusera på det som skapar mening. 

 

 Områden där Insiktslabbets terapi kan vara till hjälp: 

  • Perfektionism

  • Personlig utveckling

  • Ledarskapsutveckling

  • Stressrelaterade problem och utmattningssyndrom

  • Depression och nedstämdhet

  • Ångest och oro

  • Relationsproblem

bottom of page