top of page
STRESSHANTERING
StresshanteringPernillaAspe.png

Att psykisk ohälsa är ett galopperande folkhälsoproblem är inget nytt - och vi måste agera. NU!  

För oss innebär det att vi engagerat arbetar proaktivt med stress. Vårt mål är att minska antalet som går in den berömda väggen. 
 

Vi jobbar med det som triggar, lär ut att känna igen varningssignalerna, ger redskap så vi kan prestera smartare och mer effektivt och sist men inte minst, kunskaper om vilka hållbara beteenden det är viktigt att lägga sig till med. 
 

Stress är i grunden en helt normal mänsklig förmåga, problemet idag är att vi idag stressar konstant – utan paus. Vi har enorma krav på oss i det gränslösa samhälle vi lever i och vi beter oss också ofta gränslöst mot oss själva och andra. Vi kläms mellan krav utifrån och krav inifrån. Vi måste lära om!

Detta proaktiva arbete genomför vi i fyra olika former:

  • Föreläsning – du får nya insikter och tankeställningar att direkt omsätta i praktiken.

  • Interaktiv workshop – Proaktiv stresshantering. Konkreta verktyg blandas med fakta.

  • Stressfokuserade samtal – Verktyg och övningar anpassade efter din egen situation.  

  • Det hållbara livspusslet, Öppen utbildning –  för dig som vill leva hållbart. Kursen är tre halvdagar i centrala Stockholm med tillgång till inspiration och uppmaningar mellan kurstillfällena.

Allt vi gör baseras på psykologisk och organisatorisk forskning.

Kontakta oss för mer information om föreläsningar, workshops, utbildningar eller samtal. 

bottom of page