top of page
FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER
200910-Pernilla-personalbrandphotos-025.

Skräddarsydda utbildningar och kurser

Vi utför skräddarsydda utbildningar, workshops och föreläsningar inom dessa ämnesområden;

  • Ledarskap, självledarskap, medarbetarskap

  • Mentalhållbarhet – förebygga och motverka stress

  • Coachande förhållningssätt

  • Kommunikation och feedback

  • Grafisk facilitering – leda workshops och möten med hjälp av tecknade symboler

 

 

 

Föreläsningsämnen:

First Aid Kit för hållbar prestation 

Vad är skillnaden mellan funktionell och dysfunktionell prestation? 

Hur påverkar din attityd till dig själv och din attityd till din prestation ditt sätt att leverera?

Vad leder till krav på perfektion och vad leder till glädjen att utvecklas? 

Hitta fram till den sunda prestationen och ambitionen. 

Ordination - TRIVSEL

Det är i tillitsfulla relationer - team - vi skapar framgång och når resultat. Och inte minst mår gott!

Men det händer ändå att vi fastnar i taskiga relationer som kan förpesta trivseln på arbetsplatsen, trots att samarbeta borde vara en av våra superskills. 

Vad har vi för beteendehinder som vi alla kan smittas av? Och hur kan vi ”medicinera” för att underlätta våra relationer och samarbeten? 

Du får insikter kring hur du kan ta kommandot över dina egna beteenden och påverka andras.

Se till att det är trivsel och arbetsglädje som smittar!

Frågan är svaret!

Lär dig samtalets ädla konst genom att ställa rätt frågor och lyssna efter de riktiga svaren. Sluta gissa och tolka.

Utveckla ditt lyssnande för att engagera och skapa motivation.

Inga samtal ska behöva vara ”svåra” men utvecklande och intressanta.

Äg din kommunikation – vinn respekt och skapa förtroende. 

Palla trycket 

Lär dig förstå den viktiga skillnaden mellan stressen vi kan leva med och stressen vi måste se upp med. 

Hur kan du landa mjukt i en stressig vardag? Vilka gränser ska du inte gå över?

I denna föreläsning får du insikter och nycklar du direkt kan sätta i låset för att bli mer mentalt hållbar.

 

KURSER:

PALLA TRYCKET – en kurs om stress och prestationskrav 

En kurs för dig som vill lära dig hantera stress och prestationskrav på ett bättre sätt. 

Kursen ges en dag varannan vecka kl 9-11. Vi digitalt ses i mindre grupper. 

Du får tillgång till inspiration och pepp mellan kurstillfällena i en sluten grupp. 

Led workshop med tecknade symboler (grafisk facilitering)

En dags kurs i grafisk facilitering. Du kommer lära dig att teckna enkla symboler och dagen efter är du redo att leda workshops eller möten framför blädderblocket!

bottom of page