top of page
Start
200910-Pernilla-personalbrandphotos-007.

Alla vill vi trivas på våra arbetsplatser. 

Känna lust och energi. Utvecklas.

Då det blir lätt att leverera.

Ibland stoppas den ambitionen av att vi upplever negativ stress eller att samarbeten skaver. 

Insiktslabbet ger dig nya perspektiv och kunskaper kring hur du och/eller gruppen kan använda er kapacitet på bästa sätt.

Målet är att känna arbetsglädje och välmående! Då blir både individ och organisation framgångsrika. 

Vi gör det här genom coach- eller terapisamtal, workshops, utbildningar eller föreläsningar.

Alltid med energi och engagemang. 

Insiktslabbet vill ge dig eller teamet aha-upplevelser och nya insikter.

Insiktstjänster
TJÄNSTER
grafiskfacilitering.png
terapi.png
Untitled_Artwork%204_edited.png
teamutv.png
stresshantering.png
Untitled_Artwork%205_edited.png

COACHING

När det mycket som snurrar händer det att det trasslar ihop sig. Då kan en coach hjälpa dig att trassla upp och få fatt på den röda tråden. Reda ut tankarna, hjälpa dig att landa i nya insikter, upptäcka ”sanningar” som kanske ska revideras och utmana dig till förändring. 

Coaching kan vara för dig som:

  • är chef.

Snurrar hjulen allt snabbare? Är utmaningarna många? Känns det som allt hänger på dina axlar? Måste du fatta alla beslut? Är det svårt att delegera? Måste medarbetarna motiveras? Gruvar du dig för svåra samtal? Frågeställningarna att bolla med en coach kan vara många och varierande. Med en coach vid din sida kan du utveckla dina styrkor och få hjälp att hantera dina utvecklingsområden. Du hittar din väg framåt. 

  • är ny som chef.

Första chefsjobbet? Är du stolt och ambitiös, men rädd för att misslyckas? Har du blivit chef över tidigare kollegor? Hur sätter och uppnår du både dina och företagets mål? Hur behåller balansen i livet? 

För att leda andra måste en kunna leda sig själv och för att förstå andra måste en förstå sig själv. Med ett externt bollplank blir det lättare att se på sig själv utifrån och hitta sin inre styrka. 

  • är ensamföretagare.

Bestämmer du och styr din vardag själv? Eller känner du att du är ganska ensam, allt hänger på dig och du vet inte riktigt ditt nästa steg och hur du ska komma framåt? Då kan coachen bli ditt externa stöd på din resa.

  • är vilsen. 

Tappat motivationen? Kanske fått sämre resultat på medarbetarenkäten? Behöver du stärka upp självförtroendet, polera upp dina styrkor och hitta tillbaka till din inre motivation? Med en coach kan frågetecknen rätas ut och du kan komma på rätt köl igen. 

Coaching
Untitled_Artwork%202_edited.png

TEAMUTVECKLING

Fungerar ert team överlag bra men ni är nyfikna på vad som skulle hända om samarbetet utvecklades ytterligare en nivå? 

 

Eller har ni fastnat i roller, ställningstaganden, arbetssätt, interna stridigheter istället för att driva utvecklingen framåt? 

Råder det konflikter och gnäll? Känns det som en utopi att får till ett respektfullt samarbete?

 

Vi är vana att coacha och utveckla grupper av alla de slag och med varierande behov. 

 

Vi lyfter på stenar och belyser det som behöver belysas. Tittar på likheter och olikheter i våra beteenden för att upptäcka styrkor och det skulle må bra av att utvecklas. Eventuella utmaningar och hinder identifieras och vi säkerställer att vårt arbete leder till resultat och bestående förändring. 

 

När traditionella tankebanor utmanas och nya perspektiv hittas då händer det grejer. Bra grejer. 

Team
Stresshantering
IMG_0520_edited.png

STRESSHANTERING

Att psykisk ohälsa är ett galopperande folkhälsoproblem är inget nytt - och vi måste agera. NU!  

För oss innebär det att vi engagerat arbetar proaktivt med stress. Vårt mål är att minska antalet som går in den berömda väggen. 
 

Vi jobbar med det som triggar, lär ut att känna igen varningssignalerna, ger redskap så vi kan prestera smartare och mer effektivt och sist men inte minst, kunskaper om vilka hållbara beteenden det är viktigt att lägga sig till med. 
 

Stress är i grunden en helt normal mänsklig förmåga, problemet idag är att vi idag stressar konstant – utan paus. Vi har enorma krav på oss i det gränslösa samhälle vi lever i och vi beter oss också ofta gränslöst mot oss själva och andra. Vi kläms mellan krav utifrån och krav inifrån. Vi måste lära om!

Detta proaktiva arbete genomför vi i fyra olika former:

  • Föreläsning – du får nya insikter och tankeställningar att direkt omsätta i praktiken.

  • Interaktiv workshop – Proaktiv stresshantering. Konkreta verktyg blandas med fakta.

  • Stressfokuserade samtal – Verktyg och övningar anpassade efter din egen situation.  

  • Det hållbara livspusslet, Öppen utbildning –  för dig som vill leva hållbart. Kursen är tre halvdagar i centrala Stockholm med tillgång till inspiration och uppmaningar mellan kurstillfällena.

Allt vi gör baseras på psykologisk och organisatorisk forskning.

Kontakta oss för mer information om föreläsningar, workshops, utbildningar eller samtal. 

Intresseanmälan gör du här.

Untitled_Artwork%203_edited.png

TERAPI

Är du slav under dina prestationskrav? Känner du dig nere? Är det något som skaver? Håller oron på att över ditt liv? Har det trasslat till sig i en relation? Kämpar du på hårt och har ändå inte känslan av att du kommer framåt? 

Då kan det hjälpa att gå i terapi för att få syn på problemet bakom problemet och få fatt på motivation och känna hopp till att förändring är möjlig. 

 

I samtalen får du verktyg för att hantera dina utmaningar på ett nya sätt och bli friare att välja just din bästa väg framåt. För det mesta i livet går att reparera och förändra om vi bara lär oss hur. 

 

Vi är utbildade terapeuter och går själva i egen handledning för att utvecklas. De terapimetoder vi använder oss av är evidensbaserad KBT och ACT samt visualiseringsterapi. 

KBT, kognitiv beteende terapi, är ett samlingsnamn för Kognitiv psykoterapi (som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning) och Beteendeterapi (som bygger på inlärningsteori). 

ACT, Accceptance and Commitment Therapy, är en psykoterapeutisk modell som vidareutvecklats från KBT. ACT är en ärlig metod som respekterar det vi upplever, och lär oss att bli mer psykiskt flexibla i vårt sätt att handskas med svårigheterna i livet och skapa motivation genom att fokusera på det som skapar mening.

Inom ACT läggs stor tonvikt på acceptans och medveten närvaro. 

 Områden där vår terapi kan vara till hjälp: 

- Stressrelaterade problem och utmattningssyndrom

- Depression och nedstämdhet

- Ångest och oro

- Sömnproblem

- Relationsproblem

- Perfektionism

 

Samtalsterapi kan också användas för personlig utveckling och ledarskap. 

Terapi
IMG_5637.jpg

GRAFISK FACILITERING

När vi kommunicerar i bilder blir vårt språk rikare och också tydligare för andra att förstå. Bilderna kan byggas upp abstrakt i vårt medvetande genom berättelser och metaforer men också tecknas ner med enkla symboler. 
 

Bild och färg öppnar upp sinnet och stimulerar kreativa tankar. Det blir lättare att beskriva det som är komplext eller svårt. Tanken får inspiration genom enkla bilderna och det skapas aha-upplevelser. Att skissa hjälper också till att skapa gemensamma minnen för gruppen. Och det bidrar inte minst till glädje!

 

Pernilla Aspe är grafisk facilitator. Hon använder sig ofta av bilder och hjälper även andra föreläsare och utbildare genom att live-teckna eller mötesrita, så att powerpointen blir överflödig och istället fångas det som verkligen händer i stunden.

Grafisk Facilitering
Röster

RÖSTER

Pernilla håller i det coachande ledarskapet i vårt mentorprogram och hon har också föreläst om Hälsofrämjande ledarskap och självledarskap. Pernilla har en högst naturlig och självklar framtoning i hennes sätt att förmedla kunskap och erfarenhet.Hennes kompetens på området finns det heller inga tvivel om. För oss som jobbar med kompetensutvecklingsfrågor är kompetens, röst, pedagogik och engagemang viktiga parametrar. Det har Pernilla! Jag kan varmt rekommendera henne kring frågor som rör ledarskap och hälsofokus!” 

Nilla Peterson, utvecklingschef, Sveriges kommunikatörer

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Kunder
Blogg
Få våra insiktsmail – tips och insikter om mental hållbarhet 
(OBS inget spam – våra insiktsmail skickas bara några få gånger om året)

Tack för att du skickar in!

bottom of page