top of page
Start

Ger ledare och team aha-upplevelser!

Intro_PernillaAspe.png

Alla vill vi må bra och trivas på jobbet.

Känna lust och energi. Utvecklas. Leverera. 

Varför bli det då inte så?

Insiktslabbets Pernilla Aspe ger dig nya perspektiv och kunskaper kring hur du och/eller gruppen kan använda er kapacitet på bästa sätt. 

Hitta tillbaka till motivationen. 

Känna arbetsglädje och välmående!

Vi gör det här genom coach- eller terapisamtal, workshops,

utbildningar eller föreläsningar.

Alltid med energi och engagemang. 

COACHING

 

När det mycket som snurrar händer det att det trasslar ihop sig. Då kan en coach hjälpa dig att trassla upp och få fatt på den röda tråden. Reda ut tankarna, hjälpa dig att landa i nya insikter, upptäcka ”sanningar” som kanske ska revideras och utmana dig till förändring. 

Coaching
Terapi

 

TERAPI

 

Är du slav under dina prestationskrav? Känner du dig nere? Är det något som skaver? Håller oron på att över ditt liv? Har det trasslat till sig i en relation? Kämpar du på hårt och har ändå inte känslan av att du kommer framåt? Då kan det hjälpa att gå i terapi för att få syn på problemet bakom problemet och få fatt på motivation och känna hopp till att förändring är möjlig.

Team

TEAMUTVECKLING

 

Fungerar ert team överlag bra med ni är nyfikna på vad som skulle hända om samarbetet utvecklades ytterligare en nivå? Eller har ni fastnat i roller, ställningstaganden, arbetssätt, interna stridigheter istället för att driva utvecklingen framåt? Råder det konflikter och gnäll? Känns det som en utopi att får till ett respektfullt samarbete?

Vi är vana att coacha och utveckla grupper av alla de slag och med varierande behov. 

Vi lyfter på stenar och belyser det som behöver belysas. Tittar på likheter och olikheter i våra beteenden för att upptäcka styrkor och det skulle må bra av att utvecklas. Eventuella utmaningar och hinder identifieras och vi säkerställer att vårt arbete leder till resultat och bestående förändring. 

När traditionella tankebanor utmanas och nya perspektiv hittas då händer det grejer. Bra grejer. 

Stresshanterig

STRESSHANTERING

 

Stress är i grunden en helt normal mänsklig förmåga, problemet idag är att vi idag stressar konstant – utan paus och tid för återhämtning. Det ställs enorma krav på oss i det gränslösa samhälle vi lever i och vi beter oss också ofta gränslöst både mot oss själva och andra. Vi kläms mellan krav utifrån och krav inifrån. Vi måste lära om?

Röster

REFERENSER Pernilla Aspe

“Pernilla håller i det coachande ledarskapet i vårt mentorprogram och hon har också föreläst om Hälsofrämjande ledarskap och självledarskap. Pernilla har en högst naturlig och självklar framtoning i hennes sätt att förmedla kunskap och erfarenhet. Hennes kompetens på området finns det heller inga tvivel om. För oss som jobbar med kompetensutvecklingsfrågor är kompetens, röst, pedagogik och engagemang viktiga parametrar. Det har Pernilla! Jag kan varmt rekommendera henne kring frågor som rör ledarskap och hälsofokus!” 

Nilla Peterson, utvecklingschef, Sveriges kommunikatörer

NÅGRA AV INSIKTSLABBETS KUNDER

Kunder
Blogg
Få våra insiktsmail – om hållbara beteenden 
(Skickas några få gånger om året)

Tack för ditt intresse!

bottom of page