top of page

Studie om styrkor på arbetsplatsen


I min tidigare roll som chef så insåg jag att många av mina medarbetare hade väldigt lätt att prata om vad de inte var så nöjda med i sin egen prestation. Det där gnagde alltid i mig och jag hade en tanke om att om de istället fokuserade på vad de kunde och gjorde riktigt bra, hur duktiga skulle de då bli och hur mycket mer motiverade skulle de då bli?

Jag visste också att om man uttalar saker högt och blir lyssnad på, så finns det en stor chans att du själv börjar lyssna på och förstå det du säger. En annan sak jag kände till var att det som är negativt får fäste som en kardborre medan det som är positivt lätt rinner av oss som vi vore av teflon. För att medarbetarna skulle sätta lampan på sina egna framgångshistorier så införde jag ”hurra-vad-jag-är-bra”-samtal. Var och en av mina medarbetare fick en gång i månaden berätta enskilt för mig vad de gjort senaste månaden som de var nöjda med. Jag lyssnade och hejade på! Många började gärna att berätta om det som de inte rott i land, men då blev det avbrutna för det var inte syftet för samtalet. Där och då började jag på allvar intressera mig för vad som händer när vi letar storhet hos oss själva liksom hos andra. Jag insåg också att vi alla är vana vid att få feedback på det som vi behöver förbättra. Jag blev intresserad av vad som händer om vi får feedback på vad vi gör bra och hur mycket bättre vi då bli inom det området.

När jag sedan började arbeta som konsult och coach så såg jag samma sak - vi har en tendens att felsöka efter det som medarbetarna inte är så bra på. Detta trots att vi anställer dem för att de har vissa styrkor, så ändras sedan fokus till att de måste bli bättre på det som inte är så bra på. Samma tankar visade det sig att Pia Lanneberg, ledarskapskonsult, gått och burit på och hon hade påbörjat en studie i ämnet tillsammans med Lena Hamnholm. Tillsammans ville vi nu ta reda på mer om inställningen till styrkor och hur man använder sig av medarbetarnas styrkor ute på företagen, så vi fortsatte med den påbörjade studien, som vi nu har avslutat. Totalt har vi frågat 300 personer från 30 företag. Vi har gjort djupintervjuer, samlat ihop fokusgrupper för att diskutera frågan och avslutat med en web-enkät.

Det visade sig att hela 87% av de tillfrågade säger att skulle kunna använda sig mer av sina styrkor än vad det idag gör! 58% svarar att de pratar om sina styrkor på utvecklingssamtalen, men inte vad det egentligen menar med styrkor och framför allt inte om hur de kan utnyttja sina styrkor på ett mer effektivt sätt. Det finns alltså en stor outnyttjad potential i hos medarbetarna. Detta säger både chefer och medarbetarna.

Vad menar vi då med en styrka kanske du undrar, och det är ju relevant, för orden kan ju betyda olika saker för oss. Med en styrka, menar vi att det är något du har fallenhet för, något du är bra på, har kunskap om och som du verkligen älskar att göra. När du ringat in vad det är så kan du ofta använda dig av just denna styrkan ännu än vad du gör och i många fler sammanhang än vad du först tänker på. Att hitta dina styrkor gör du ofta genom att fundera på vad du tycker är riktigt, riktigt roligt att göra, har fallenhet för och lätt att lära nytt om. När vi tycker något är kul lägger vi gärna ner mer tid, energi och kraft, och det gynnar så klart även företaget i slutändan.

Och just ha roligt på jobbet är en viktigt motivator visade det sig i vår studie. Hela 53% angav att just ha roligt vad det viktigaste skälet till att de senast bytte jobb och endast 4% angav att det berodde på lönen.

Att arbeta med fokus på våra styrkor leder till att vi lär oss snabbare, får mer självförtroende, mer energi. Och följden blir också att vi upplever mindre stress.

Och vad har då företagen vinna?

Vinsterna är ökad arbetsglädje, motivation och ökad prestation och det leder ju till bättre resultat på sista raden.

Vill du veta mer om utfallet och bakgrunden till studien så hör gärna av dig.


Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page