top of page

Hur uppfattas du av andra?
Vet du, eller gissar du?


Ju bättre du känner dig själv - desto lättare är det att förstå andra och få till ett bra samarbete. Ganska så självklart eller hur? Det är först när vi börjar förstå varandras beteende – med likheter och olikheter – som ett fördjupat samarbete kan äga rum. Och grunden till att förstå andra är att känna sig själv, sina reaktioner och ana hur vi uppfattas av andra. I arbetsgruppen behöver vi förstå vilka styrkor var och en besitter och hur vi tillsammans kan använda dem på bästa sätt, men också vilka förbättringsområden vi har och hur vi kan utvecklas ännu mer.

Ett enkelt sätt att få dessa insikter är att göra individuella beteendeanalyser, som sedan sammanställs i en gruppanalys. Själv gör jag ofta sådan analyser av hela företag, arbetsgrupper eller av chefer som vill utvecklas. Mina analyser baseras på DISC-teorin, och därefter coachar jag individen eller teamet kring deras utmaningar.

Men varför ska man göra en beteende- och drivkraftsanalys kanske du undrar? Jo, skälen kan bland annat vara att;

 • Identifiera styrkor och svagheter hos individen och i gruppen

 • Öka självinsikten

 • Öka förståelsen för varandra

 • Utveckla samarbetet i gruppen

 • Utveckla och anpassa ledarskapet

 • Öka förståelsen för kundernas olika beteenden

 • Förbättra kommunikationen både internt och externt

Vad är det då man får fram i själva analysen? Jo det är bland annat;

 • Beskrivning av grundbeteendet - HUR vi agerar

 • Beskrivning av vårt anpassade beteende - Hur vi UPPLEVER att vi måste bete oss

 • Insikt om hur vi uppfattas av andra

 • Vilka är drivkrafterna - VARFÖR vi gör som vi gör

 • Vad som engagerar och vad som utmanar oss

 • Vilka är styrkorna och styrkorna baksidor

 • Insikt om vad som kan skapa konflikter

 • Insikt om hur man kan skruva upp eller ner sitt beteende i mötet med andra

 • Insikt om hur man kommunicerar på bästa sätt

 • Och viktigast av allt - reflektion kring det egna beteendet och att börja leta efter andras styrkor istället för svagheter.

Efter online-analysen jobbar jag med interaktiva workshops där vi fördjupar kunskaperna om beteenden i allmänhet och gruppens beteenden i synnerhet.

Vi letar tillsammans svar på frågorna;

 • Hur ser just vår gruppdynamik ut?

 • Hur kan vi jobba tillsammans på bästa sätt?

 • Hur kan vi använda oss av varandra på bästa sätt?

 • Vilka är våra utmaningar?

 • Hur kommunicerar vi bäst för att nå fram med vårt budskap?

Ja, jag kan rabbla mer frågor som det går att få svar på med beteende-analyser som grund. Men det kanske allra viktigaste är att det blir reflektion både för den enskilda individen och för gruppen. Att var och en kommer till insikt om sina styrkor och hur man kan utveckla dem ytterligare på ett klokt sätt.

Med tid för reflektion som leder till insikter ökar också arbetsglädjen och motivationen. Bra och viktigt eller hur? Så att djupdyka i sitt eller arbetsgruppens beteende är ett bra sätt att starta upp efter sommaren. Att ta med feelingen av sol in i arbetsvardagen.

Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page